Zaporoże

Zaporoże – historyczna nazwa terytorium nad dolnym Dnieprem, leżącego poniżej tzw. porohów Dniepru, w granicach administracyjnych dawnego województwa kijowskiego Rzeczypospolitej. W średniowieczu koczowali tam Pieczyngowie, Połowcy i Tatarzy. W XV-XVI wieku znajdowała się pod zwierzchnictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od unii lubelskiej z 1569 roku w granicach Rzeczypospolitej.

Z powodu ograniczonego zasięgu władz urzędników Rzeczypospolitej, stało się miejscem schronienia dla zbiegów oraz osiedlania się przybyszów z centralnej i wschodniej Rzeczypospolitej, a także uchodźców i osadników z Hospodarstwa Mołdawii, Hospodarstwa Wołoszczyzny i Carstwa Rosyjskiego. Od Rzeczypospolitej odłączone w 1686 roku w konsekwencji postanowień traktatu grzymułtowskiego.

« Powrót do Leksykonu