Bauman Zygmunt

Zygmunt Bauman – ur. 19 listopada 1925 r. w Poznaniu, syn Maurycego Baumana – polski socjolog, filozof, eseista, jeden z twórców koncepcji postmodernizmu – ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności. Służył w wojskach NKWD. Po wstąpieniu do LWP w 1944 roku pełnił funkcje oficera polityczno-wychowawczego, służąc w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Brał udział w bitwie o Kołobrzeg (gdzie był ranny) i zdobywaniu Berlina.

Był politrukiem LWP i KBW, a także agentem Informacji Wojskowej. Jak czytamy w dokumentach KBW z 1950 roku, „przez 20 dni dowodził grupą, która wyróżniła się schwytaniem wielkiej ilości bandytów”.  Członek PPR/PZPR do 1968 roku.

Więcej: Zygmunt Bauman

« Powrót do Leksykonu