PPR

Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia komunistyczna utworzona 5 stycznia 1942 roku w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej, z inicjatywy Kominternu, przez przybyłych z ZSRS polskich komunistów, zrzuconych przez lotnictwo sowieckie. Autorem nazwy partii był Józef Stalin, który przekazał wskazówki by nie posługiwać się nazwą „partia komunistyczna”, gdyż mogłaby odstraszać przyszłych członków.

Została utworzona z inspiracji kierownictwa politycznego ZSRS. Z założenia miała prowadzić bieżącą działalność dywersyjną na rzecz ZSRS na okupowanym przez III Rzeszę terytorium II Rzeczypospolitej i być przeciwwagą dla Rządu RP na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. W 1948 doszło do połączenia PPR z PPS w PZPR.

« Powrót do Leksykonu