Kołobrzeg

Kołobrzeg – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego u ujścia rzeki Parsęty, nad Morzem Bałtyckim, uzdrowisko z trzema letnimi kąpieliskami morskimi. W ujściu rzeki znajduje się port morski z funkcjami: handlową, pasażerską, rybacką i jachtową. Jedno z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim istniało już w VIII wieku, gdzie funkcjonował gród obronny. W 1000 roku książę Bolesław Chrobry założył tu biskupstwo, właściwe terytorialnie dla całego Pomorza, jednakże upadło ono w latach 1007–1013. Po śmierci Bolesława Krzywoustego Kołobrzeg przeszedł pod zwierzchnictwo cesarza niemieckiego, a następnie króla Danii.

W 1653 roku miasto przejęli brandenburczycy, którzy natychmiast zamienili je w twierdzę. W 1933 roku dużą liczbę głosów otrzymała tu NSDAP Adolfa Hitlera, który został honorowym obywatelem miasta. Podczas działań wojennych w 1945 roku, znanych jako Bitwa o Kołobrzeg, miasto zostało zniszczone w 95%. W marcu 1945 roku odbyły się tu zaślubiny Polski z morzem.

« Powrót do Leksykonu