Fankidejski Jakub

Ks. Jakub Fankidejski – ur. 23 maja 1844 r. w Wielbrandowie koło Starogardu Gdańskiego, zm. 6 czerwca 1883 r. w Pelplinie, ksiądz, historyk regionalny. Studiował teologię na uniwersytetach w Fryburgu Badeńskim i Monasterze. Dalsze studia odbywał w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1870 i został mianowany wikariuszem katedralnym i nauczycielem Collegium Marianum w Pelplinie.

Korzystając z bogatego archiwum diecezjalnego opracował i wydał drukiem wiele prac poświęconych diecezji w Chełmnie, m.in: „Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyji chełmińskiej”, „Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej dyecezyji chełmińskiej”, „O publicznej pokucie w polskiem Pomorzu i na ziemi chełmińskiej”, „Klasztory żeńskie w dyecezyi chełmińskiej”. Najważniejszym dziełem było dostarczenie źródeł i opracowanie dziejów miast i wsi Pomorza Gdańskiego do „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” (zdążył opracować dane do litery L). Zmarł na gruźlicę w wieku 39 lat i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie.

Dodaj komentarz