Kłos Józef

Ks. Józef Kłos – ur. w 1870 r. w Lubaszu, zm. 9 października 1938 r. , polski duchowny Kościoła katolickiego, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”, działacz społeczny. Ukończył gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po studiach teologicznych otrzymał w dniu 16 lipca 1893 roku w bazylice gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie i jako wikariusz rozpoczął pracę w Poznaniu. W 1906 roku z jego inicjatywy powstały Sodalicja Mariańska Młodzieży Kupieckiej oraz pierwsze Wielkopolskie Stowarzyszenie Służby Żeńskiej.

Ks. Józef Kłos był kolejno protonotariuszem apostolskim, prepozytem kapituły metropolitalnej poznańskiej, redaktorem – założycielem „Przewodnika Katolickiego”, posłem do Sejmu pruskiego a później do Sejmu w Warszawie, długoletnim prezesem rady nadzorczej „Drukarni i Księgarni św. Wojciecha” w Poznaniu, delegatem arcybiskupim do Katolickiej Szkoły Społecznej, delegatem arcybiskupim do Związku Kapłanów „Unitas”, komandorem orderu Polonia Restituta.

Jako redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” był za czasów zaborów niejednokrotnie skazywany na więzienie i grzywny pieniężne, zwłaszcza w czasie strajku szkolnego, kiedy to „Przewodnik Katolicki” stawał w obronie polskich dzieci walczących o modlitwę w języku polskim. Ks. Józef Kłos należał do tych, którzy wzniecali w narodzie ogień miłości ojczyzny, którzy wychowali przyszłych powstańców i ofiarników dla sprawy polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *