Źrałko Julian Jan

Ks. Julian Jan Źrałko – ur. 27 sierpnia 1934 r.w Wicyniu k. Złoczowa (obecnie Ukraina), ksiądz infułat, absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie. Będąc proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Wałbrzychu, był kapelanemSolidarności”. Zarówno w swoim kościele parafialnym, jak i w zakładach pracy organizował msze św. i uroczystości patriotyczne dla ludzi pracy. Przyczynił się do utworzenia w Wałbrzychu Klubu Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od października 1981 roku brał udział w organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w kościele parafialnym odprawił mszę św. za Ojczyznę i usiłował dotrzeć z posługą duszpasterską do górników strajkujących w wałbrzyskiej kopalni „Thorez”. Nie został jednak do nich dopuszczony.

Uczestniczył w politycznych procesach wytaczanych przeciwko działaczomSolidarności”. Zajmował się niesieniem pomocy duchowej i materialnej internowanym i ich rodzinom. Na terenie swojej parafii zorganizował Poradnię Rodzinną, w ramach której była udzielana bezpłatna pomoc prawna, lekarska i psychologiczna, a także Parafialny Komitet Pomocy Społecznej, za pośrednictwem którego rozdzielano dary dla potrzebujących. Udostępniał pomieszczenia parafialne na spotkania środowisk niezależnych, pomagał w ukrywaniu ulotek i pism drugiego obiegu oraz sztandarówSolidarności”. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Dodaj komentarz