Morel Salomon

Salomon MorelSalomon Morel – ur. 15 listopada 1919 r. w Garbowie, zm. 14 lutego 2007 r. w Tel Awiwie, krwawy komendant komunistycznych obozów w powojennej Polsce. Pochodził z rodziny żydowskiej, a w czasie II wojny światowej jego rodzina musiała się ukrywać. Wraz z bratem ukrywał się w gospodarstwie Józefa Tkaczyka, w Garbowie.

Organizował wraz z bratem Izaakiem i grupą innych napady rabunkowe na mieszkańców wiosek. Grupa została schwytana przez GL. Morel całą odpowiedzialność zrzucił na swojego brata i uniknął w ten sposób ukarania. W 1944 roku, po zajęciu Lublina przez Armię Czerwoną, został strażnikiem więziennym na Zamku w Lublinie.

Od lutego 1945 roku był komendantem Obozu Zgoda w Świętochłowicach, gdzie, w całym okresie istnienia obozu, zginęło 1855 osób, są to przypadki udokumentowane przez IPN, w rzeczywistości mogło być ich więcej.

Do obozu kierowano osoby bez żadnych sankcji prokuratorskich, na podstawie decyzji władz bezpieki. W większości więźniami obozu byli Ślązacy oraz obywatele III Rzeszy, część więźniów stanowili również Polacy z tzw. „Centralnej Polski”. Występowały przypadki, że do obozu wraz z rodzicami kierowano dzieci. Morel osobiście torturował i zabijał więźniów.

Obóz został zlikwidowany 16 listopada 1945 roku, zaś Salomon Morel został przeniesiony na stanowisko komendanta do innego obozu. Po 1956 roku pracował w różnych zakładach karnych na terenie Śląska. W 1960 otrzymał odznakę Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej. Na emeryturę odszedł w 1968 roku, zamieszkał w Izraelu. Za jego zbrodnie wydany za nim został międzynarodowy list gończy, nie przeszkadzało mu to jednak w pobieraniu emerytury wojskowej w wysokości 5000 zł.

Dodaj komentarz