Polonia na Łotwie

[ Polonia w Europie i na Świecie ]

Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils: ckp.lv – założony w 1997 roku jako instytucja mająca popularyzować na Łotwie wiedzę o polskiej kulturze, jej historii oraz Polskim Dziedzictwie Narodowym.

Związek Polaków na Łotwie: polonia.lv – stowarzyszenie założone w 1990 roku. Kontynuator Związku Polaków w Łotwie (działająca w latach 1922–1934 i 1938–1939).

Dodaj komentarz