Żnin

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Polskie województwa

[ dolnośląskie ] [ kujawsko-pomorskie ] [ lubelskie ] [ lubuskie ] [ łódzkie ] [ małopolskie ] [ mazowieckie ]
[ opolskie ] [ podkarpackie ] [ podlaskie ] [ pomorskie ] [ śląskie ] [ świętokrzyskie ]
[ warmińsko-mazurskie ] [ wielkopolskie ] [ zachodniopomorskie ]

Żnin położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, między Jeziorem Żnińskim Dużym i Jeziorem Żnińskim Małym. Przez osadę leżącą w miejscu obecnego miasta przebiegał szlak bursztynowy. W pierwszej połowie XII wieku Żnin był już własnością Kościoła, co zostało potwierdzone w Bulli Gnieźnieńskiej. Pierwsza wzmianka o Żninie jako mieście pochodzi z 1284 roku. W 1331 roku miasto zostało doszczętnie zniszczone przez krzyżaków, postanowiono więc otoczyć je murem obronnym.

W 1772 roku, po I rozbiorze Polski Żnin znalazł się pod zaborem pruskim. Przez cały okres zaborów Żnin zachował swój polski charakter. W tym czasie władze pruskie przystąpiły do rozbiórki miejskich fortyfikacji i umocnień, likwidacji kościołów i klasztoru dominikańskiego. Wielu mieszkańców Żnina przyłączyło się do Powstania wielkopolskiego. Wojska polskie pod dowództwem kpt. Jana Tomaszewskiego wyparły Niemców za Noteć. W okresie II Rzeczpospolitej miasto wzbogaciło się o nowe zakłady i przedsiębiorstwa.

Podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej miasto nie uległo większemu zniszczeniu, wysiedlono wielu Polaków, głównie inteligencję i zamożniejszych obywateli. W ich miejsce sprowadzono Niemców. W okolicznych lasach działały oddziały partyzanckie AK. Armia Czerwona zajęła miasto 21 stycznia 1945 roku i rozpoczęło się wprowadzanie władzy komunistycznej.