Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC) – dawniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, PWSM w Warszawie, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie) – najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. W 1826 roku szkoła została podzielona na dwie instytucje: Szkołę Główną Muzyki (w ramach UW) i Szkołę Dramatyczną i Śpiewu (kształcenie podstawowe i średnie). […]

Read more

PWSFTviT w Łodzi

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWSFTviT) – uczelnia państwowa założona 8 marca 1948 (pierwotnie jako Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi), kształcąca przyszłych aktorów, reżyserów, operatorów filmowych i telewizyjnych, artystów fotografików, montażystów, scenarzystów oraz producentów telewizyjnych i filmowych. W 1949 szkołę przeniesiono do Warszawy, a na jej miejscu w Łodzi powstała Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska. W obecnym […]

Read more

PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – publiczna szkoła wyższa założona w 1946 r. w Krakowie, kształcąca przyszłych aktorów i reżyserów. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie została założona w 1946 roku przez, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz […]

Read more

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie. Za właściwy początek uczelni uważa się utworzenie Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w 1932 roku. Gdy wybuchła wojna PIST nie przerwał działalności (studentami podziemnego PIST-u byli m.in. Andrzej Łapicki i Zofia Mrozowska), a jawnie rozpoczęto działać w 1945 roku w Łodzi. W […]

Read more