1525 r.: Hołd pruski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

W 1525 roku minął termin zawieszenia broni po ostatniej wojnie polsko – krzyżackiej. Wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern nie mógł już liczyć na wsparcie ze strony Niemiec i prowadzić dalszych działań wojennych. 8 kwietnia 1525 roku podpisano traktat krakowski, na mocy którego Prusy Książęce stały się dziedzicznym lennem Królestwa Polskiego pozostając w rekach dynastii Hohenzollernów.

10 kwietnia 1525 roku Albrecht  Hohenzollern na Rynku w Krakowie złożył swojemu wujowi, Królowi Polski, Zygmuntowi I Staremu hołd lenny. Hohenzollern przyjął wyznanie luterańskie i przekształcił państwo zakonu krzyżackiego w świeckie państwo (Prusy Książęce), stając się jego władcą. Państwo krzyżackie zostało zlikwidowane, stało się świeckim państwem zależnym od Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *