1525 r.: Hołd pruski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

W 1525 roku minął termin zawieszenia broni po ostatniej wojnie polsko – krzyżackiej. Wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern nie mógł już liczyć na wsparcie ze strony Niemiec i prowadzić dalszych działań wojennych. 8 kwietnia 1525 roku podpisano traktat krakowski, na mocy którego Prusy Książęce stały się dziedzicznym lennem Królestwa Polskiego pozostając w rekach dynastii Hohenzollernów.

10 kwietnia 1525 roku Albrecht  Hohenzollern na Rynku w Krakowie złożył swojemu wujowi, Królowi Polski, Zygmuntowi I Staremu hołd lenny. Hohenzollern przyjął wyznanie luterańskie i przekształcił państwo zakonu krzyżackiego w świeckie państwo (Prusy Książęce), stając się jego władcą. Państwo krzyżackie zostało zlikwidowane, stało się świeckim państwem zależnym od Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *