Rozbrojenie Niemiec

[ Traktat wersalski ]

Według układu wersalskiego Reichswehra nie mogła być liczniejsza niż 100 tys. żołnierzy. Zakazano również wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej. Armia nie mogła być wyposażona w czołgi i samoloty bojowe. Reichsmarine mogła posiadać z większych okrętów jedynie: 6 pancerników, 6 lekkich krążowników, 12 niszczycieli i 12 torpedowców. Nie mogła jednak posiadać okrętów podwodnych i lotnictwa morskiego. Liczebność personelu marynarki miała zostać ograniczona do 15 tys. ludzi. Ustalono również  limity wyporności nowych okrętów. Fortyfikacje na granicy zachodniej musiały zostać zniszczone, na pozostałych zakazano wznoszenia nowych.

Oprócz tego ustalono demilitaryzację Nadrenii. Teren lewobrzeżnej Nadrenii i 50-kilometrowym pasie wzdłuż prawego brzegu Renu Niemcy nie mieli prawa posiadania wojski fortyfikacji.

Dodaj komentarz