Traktat wersalski

[ Strona informacyjna Traktat wersalski ]

[ Konferencja w Wersalu ] [ 14 punktów Wilsona ] [ Mały traktat wersalski ]
[ Straty terytorialne Niemiec ] [ Rozbrojenie Niemiec ] [ Zobowiązania Niemiec ]

Traktat wersalskidokument podpisany 28 czerwca 1919 r na międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Paryżu.

Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Układ ustalał granice w powojennej Europie. Na konferencję nie zostali zaproszeni: Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria (przegrali wojnę) oraz Rosja Sowiecka (rząd bolszewicki nie był uznawany). Między ZSRS, a Niemcami został podpisany jednak bilateralny traktat brzeski. Po zawarciu traktatu z Niemcami nastąpiło zawarcie dalszych porozumień pokojowych z państwami pokonanymi. Ważnym skutkiem traktatu było powołanie do życia Ligi Narodów. Celem organizacji było utrzymanie pokoju na śmierci oraz i współpracy międzynarodowej.

Układ po 123 latach zniewolenia Polski ustalał jej granice. Równocześnie z Traktatem wersalskim podpisany został układ mniejszościowy, tzw. Mały traktat wersalski. Nie był on korzystny dla strony polskiej. Również strona niemiecka miała do niego zarzuty. Po podpisaniu traktatu, w Sejmie polskim toczyła się debata nad jego ratyfikacją. Dyskusję otworzył premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski. Prawica, na czele z premierem, Władysławem Grabskim i Andrzejem Wierzbickim (Związek Ludowo-Narodowy) opowiedziała się za ratyfikacją obu dokumentów. PSL „Wyzwolenie” (Maciej Rataj) chciało rozdzielić głosowanie nad poszczególnymi traktatami, Wincenty Witos (Piast) atakował oba traktaty, podobnie jak całe PPS z Hermanem Liebermanem na czele. Ich zdanie poparł Eustachy Rudziński (Wyzwolenie). Na wniosek Wojciecha Korfantego odbyło się głosowanie imienne. Ustawę uchwalono większością 286 głosów przeciwko 41.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *