1622 r.: Rozejm w Mitawie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Rozejm kończący wojnę ze Szwecją o Inflanty. Pozostawiał Polsce lenno kurlandzkie oraz południowo-wschodnie Inflanty z Dyneburgiem. Tę część Inflant zaczęto nazywać Inflantami Polskimi. Rozejm trwał do marca 1625 roku, przerwany działaniami wojennymi na Litwie, po których rozpoczęła się wojna polsko-szwedzka z lat 1626-1629.

Zobacz więcej: Rozejm w Mitawie.

Dodaj komentarz