1717 r.: Sejm niemy

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Jednodniowa sesja sejmu Rzeczypospolitej Obojga narodów, która odbyła się 1 lutego 1717 roku w Warszawie. Królem był wtedy August II Mocny, skonfliktowany ze szlachtą. Sejm ten został nazwany niemym ponieważ oprócz przewodniczącego obradom marszałka Stanisława Ledóchowskiego oraz odczytujących nowe uchwały posłów nie wolno było się odzywać. Niedopuszczenie posłów do głosu miało zapobiec zerwaniu obrad. Sejm miał charakter pacyfikacyjny i miał zakończyć walki króla ze szlachtą.

Zobacz więcej: Sejm niemy.

Dodaj komentarz