1807 r.: Utworzenie Księstwa Warszawskiego

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zostało stworzone przez cesarza Francuzów Napoleona I oraz cesarza Rosji Aleksandra I w 1807 roku na mocy traktatów pokojowych, jakie Cesarstwo Francuskie podpisało 7 i 9 lipca 1807 roku w Tylży z Imperium Rosyjskim i Królestwem Prus. Utworzone z ziem drugiego, trzeciego oraz częściowo pierwszego zaboru pruskiego. W 1809 roku za sprawą nieudanego ataku Austrii zostało powiększone o ziemie austriackie trzeciego zaboru. Podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego.

Zobacz więcej: Utworzenie Księstwa Warszawskiego.

Dodaj komentarz