Burzyński Antoni

Antoni Burzyński ps. „Kmicic” – ur. 11 czerwca 1911 r., uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, internowany na Litwie. Na początku 1940 roku ucieka z obozu i wstępuje w Wilnie do konspiracji. Na rozkaz Komendy Okręgu Wileńskiego AK w początkach marca 1943 roku rozpoczął organizowanie oddziału. Był to pierwszy w Okręgu Wileńskim oddział partyzancki. Jego głównym celem była ochrona ludności polską przed represjami okupanta i rabunkami partyzantów sowieckich.

 Na przełomie lipca i sierpnia 1943 roku oddział liczył ok. 300 żołnierzy. Jednocześnie z tworzeniem oddziału odbyły się wstępne rozmowy z dowódcą oddziałów partyzanckich z tego terenupłk. Fiodorem Markowem, podczas których ustalono, że odziały te nie będą się wzajemnie zwalczać. Przeprowadzono wspólnie wiele akcji przeciwko Niemcom oraz litewskim i białoruskim formacjom pomocniczym. 26 sierpnia 1943 roku Burzyński i oficerowie jego sztabu udali się na naradę do sowieckiej bazy, tam zostali zaatakowani i rozbrojeni. Po przesłuchaniach większość oficerów, w tym Burzyński, została rozstrzelana.

« Powrót do Leksykonu