Bojarski Cezary

Cezary Bojarski – ur. 3 kwietnia 1960 r., po uzyskaniu w 1982 roku dyplomu technika-rolnika i odbyciu służby wojskowej pracował przez kilka miesięcy w zawodzie, jako zootechnik w gminie w Krasnosielcu. Wstąpił do PZPR, a następnie złożył podanie do Szefa WUSW w Ostrołęce o przyjęcie do resortu. Napisał w podaniu: „Pracując w SB pragnąłbym przyczynić się do zwalczania ugrupowań antysocjalistycznych.” Rozpoczął służbę w SB w Przasnyszu. Zajmował się rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym i zwalczaniem „Solidarności” Rolników Indywidualnych i innych podobnych organizacji. We wrześniu 1986 roku został przeniesiony do pionu IV, czyli inwigilował duchownych. Po transformacji ustrojowej został zweryfikowany negatywnie i nie przyjęto go do UOP.

« Powrót do Leksykonu