Bloch Czesław

Czesław Bloch (ur. 1 listopada 1927 w Nowej Wsi Wschodniej, zm. 3 kwietnia 2000 w Lublinie) – polski historyk, profesor KUL.

W kręgu jego zainteresowań znajdowały się biografie wybitnych Polaków, mężów stanu, m.in. generała Ignacego Prądzyńskiego, któremu poświęcił monografię. W badaniach naukowych zajmował się także walkami niepodległościowymi Polaków, polskimi ruchami politycznymi, historią emigracji, deportacjami ludności polskiej do ZSRR, jak również stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków rosyjsko-amerykańskich

« Powrót do Leksykonu