Spyra Eugeniusz

Eugeniusz Spyra – ur. 28 sierpnia 1931 r. w Żuradzie, wieloletni funkcjonariusz wywiadu PRL, ojciec Jarosława Spyry. Podczas trzeciego roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, 18 listopada 1952 roku zgłosił się do pracy w bezpiece. Został skierowany do MBP i w 1953 roku rozpoczął służbę w jako referent Kierownictwie Departamentu VII, który w latach stalinowskich zajmował się wywiadem. Od 1955 roku prowadził działalność na terenie Ameryki Północnej i Południowej, a także w Izraelu. Został przeniesiony na etat niejawny.Specjalizował się w Ameryce Łacińskiej, pracował zwłaszcza w Meksyku, gdzie był m.in. oficerem prowadzącym Ryszarda Kapuścińskiego ps. „Vera Cruz”. Przekazywał mu pieniądze na realizację zadań zleconych przez bezpiekę. Eugeniusz Spyra i Ryszard Kapuściński zostali nawet dobrymi znajomymi i często u siebie bywali.

Po powrocie w 1972 roku z Meksyku został wykładowcą OKKW w Starych Kiejkutach. Był wówczas opiekunem kursanta Aleksandra Stępińskiego, czyli Aleksandra Makowskiego. W 1975 roku został wysłany do Portugalii jako I Sekretarz Ambasady PRL w Lizbonie. Od 1 stycznia 1989 roku do transformacji ustrojowej był przydzielony do Wydziału III, który zajmował się NATO i Watykanem. 31 lipca 1990 roku, po przepracowaniu 37 lat w wywiadzie został zwolniony na podstawie ustawy o UOP.

« Powrót do Leksykonu