Golina

Golina – miasto w województwie wielkopolskim.  Uzyskanie praw miejskich nastąpiło przed 1362 rokiem. W 1870 roku utracono ten status. Ponownie miastem od 1921. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Otworzenie linii kolejowej w latach 1857-1862. W czasie okupacji wysiedlono większość mieszkańców do Generalnego Gubernatorstwa. W mieście znajduje się drewniany kościół w stylu barokowym z XVIII wieku z murowaną kaplicą oraz klasycystyczny dwór z XIX wieku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz