Ruprecht Karol

Karol RuprechtKarol Ruprecht – ur. w 1821 r., zm. w 1875 r., polski działacz patriotyczny i społeczny, jeden z przywódców stronnictwa Białych. W 1846 roku został zesłany na Syberię za udział w działalności niepodległościowej w Królestwie Polskim. Po powrocie pracował w redakcji „Gazety Warszawskiej”. Był zwolennikiem pracy organicznej i walki o swobody narodowe metodami politycznymi, a walkę zbrojną przewidywał w dalekiej przeszłości, po uprzednim przygotowaniu i w sprzyjających warunkach politycznych.

W latach 1858-1861 był członkiem władz stronnictwa Białych. Napisał broszurę „Kwestia socjalna wobec narodowej sprawy”, która stała się programem stronnictwa Białych. Po wybuchu Powstania styczniowego był członkiem Rządu Narodowego. Po przejęciu władzy w Powstaniu przez stronnictwo Czerwonych, udał się na emigrację do Francji.

« Powrót do Leksykonu