Stronnictwo Białych

Stronnictwo Białych – obóz polityczny liberalnego ziemiaństwa, burżuazji i inteligencji w Królestwie Polskim. Powstał w 1858 roku, gdy cesarz Rosji Aleksander II zezwolił na utworzenie Towarzystwa Rolniczego, wokół którego skupili się ziemianie i przemysłowcy. Domagali się przywrócenia Królestwu Polskiemu autonomii politycznej, własnej administracji i wojska polskiego oraz przyłączenia ziem zabranych.

Chcieli to osiągnąć drogą negocjacji i interwencji dyplomatycznych mocarstw europejskich. Walkę zbrojną byli gotowi podjąć po długich przygotowaniach i w odpowiednich, sprzyjających politycznie warunkach. Najważniejsi działacze stronnictwa Białych to: Leopold Kronenberg, Andrzej Artur Zamoyski, Karol Ruprecht, Edward Jürgens, Karol Majewski.

« Powrót do Leksykonu