Górski Kazimierz

Kazimierz Górski – oficer śledczy MBP. Był jednym ze śledczych prowadzących sprawę generała Augusta Fieldrofa „Nila”. Intensywne przesłuchania generała „Nila”, których było w sumie 15 prowadził od 21 grudnia 1950 do 14 lipca 1951 roku. Górski sporządził również kłamliwy akt oskarżenia przeciwko generałowi. Zarzucił mu, że podczas okupacji wydawał rozkazy likwidowania względnie rozpracowywania przy współpracy z Niemcami, komórek PPR, oddziałów GL i AL oraz partyzantki sowieckiej. Za swoje czyny nigdy nie stanął przed sądem.

« Powrót do Leksykonu