Armia Ludowa

Orzełek Gwardii Ludowej / Armii LudowejALArmia Ludowa – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce. AL powstała na bazie Gwardii Ludowej (GL) 1 stycznia 1944 roku. W skład weszły ponadto inne pomniejsze ugrupowania: oddziały bojowe ZWM, część pododdziałów BCh, Milicji Ludowej Robotniczej PPS, Okręg Częstochowski Socjalistycznej Organizacji Bojowej i niektórych pododdziałów Gwardii Ludowej WRN.

Zadaniem Armii Ludowej była walka z niemieckim okupantem oraz dywersja na korzyść Armii Czerwonej, co oznaczało niejednokrotnie rabunkowe rekwizycje na polskiej ludności, a także fizyczną eliminację żołnierzy Armii Krajowej

« Powrót do Leksykonu