Moczarski Kazimierz

Kazimierz Moczarski – ur. 21 lipca 1907 r. w Warszawie, zm. 27 września 1975 r. tamże, dziennikarz, pisarz, żołnierz Armii Krajowej w stopniu kapitana, szef BiP ZWZ-AK, walczył w Powstaniu warszawskim. 11 sierpnia 1945 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu mokotowskim. W śledztwie torturowany, opisał później szczegółowo czterdzieści dziewięć rodzajów tortur, jakim go poddawano, a następnie skazany na 10 lat za działalność w AK. W 1948 roku jego proces został wznowiony i trwał do 1952 roku, kiedy to wydano wyrok śmierci. Od 2 marca do 11 listopada 1949 roku był przetrzymywany w jednej celi z generałem SS Jürgenem Stroopem. W tym czasie Moczarski namówił swego niedawnego przeciwnika na zwierzenia, które po latach zostały spisane w formie reportażu w książce „Rozmowy z katem”.

W 1953 roku Sąd Najwyższy zmienił mu karę śmierci na dożywotnie więzienie. Mimo to przez dwa lata Moczarski przebywał w celi śmierci i dopiero 15 stycznia 1955 roku poinformowano go o wyroku Sądu Najwyższego. Na fali gomułkowskiej odwilży 21 kwietnia 1956 roku Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie Moczarskiego, uchylił poprzedni wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 24 kwietnia Moczarski został zwolniony, a 11 grudnia Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał ostateczny wyrok uniewinniający. Po zwolnieniu pracował w wydawnictwach związanych ze Stronnictwem Demokratycznym. Pracował także w Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym i redagował pismo „Problemy Alkoholizmu”.

« Powrót do Leksykonu