Kruczkowski Leon

Leon Kruczkowski – ur. 28 czerwca 1900 r. w Krakowie, zm. 1 sierpnia 1962 r. w Warszawie, pisarz i publicysta, a także poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL. Lata wojny spędził w obozach jenieckich. Po powrocie do Polski wstąpił do PPR, założył w Krakowie miesięcznik literacki „Twórczość”. Był odznaczony orderem Budowniczych Polski Ludowej. W 1953 otrzymał Międzynarodową Nagrodę Leninowską za Umacnianie Pokoju Pomiędzy Narodami.

Autor powieści „Kordian i cham”, pierwszej polskiej powieści o tendencjach rewolucyjnych, rewidującej narodowe mity, a także dramatów „Odwety”, szkalującego Żołnierzy Wyklętych i najsłynniejszego z jego dorobku dramatu „Niemcy”.

« Powrót do Leksykonu