Liga Narodowa

Liga Narodowa – tajna organizacja polityczna działająca w trzech zaborach. Została utworzona 1 kwietnia 1893 roku z przekształcenia Ligi Polskiej. W konspiracji kierowana z zaboru austriackiego przez Romana Dmowskiego. Jej celem było kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego – silnego, gotowego oprzeć się innym narodom i realizującego własną misję dziejową. Charakteryzowało ją dążenie do utworzenia jednolitego narodowo państwa. Za zagrożenie uważała działalność mniejszości narodowych. Pismem organizacji był „Przegląd Wszechpolski”. W 1928 roku Liga Narodowa została rozwiązana i wcielona w struktury Stronnictwa Narodowego.

« Powrót do Leksykonu