Rejewski Marian

Marian RejewskiMarian Rejewski – ur. 16 sierpnia 1905 r. w Bydgoszczy, zm. 13 lutego 1980 r. w Warszawie, porucznik Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii polski matematyk i kryptolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Sukces Mariana Rejewskiego i współpracujących z nim kryptologów z Biura Szyfrów, między innymi Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, umożliwił odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej przyczyniając się do wygrania wojny przez aliantów.

Jego wkład w w złamanie kodu Enigmy polegał na opracowaniu katalogu kart i cyklometru, a po zmianie sposobu kodowania w 1938 roku zaprojektowaniu bomby kryptologicznej. W czasie II wojny światowej przebywał najpierw we Francji a później w Wielkiej Brytanii, nadal prowadził pracę nad dekryptażem mniej skomplikowanych szyfrów niemieckich. W 1946 roku wrócił do Polski, ale dopiero w 1967 roku ujawnił swój udział w złamaniu szyfru Enigmy i napisał wspomnienia.

« Powrót do Leksykonu