Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, PRON – założona w 1982 roku przez członków PZPR, ZSL, SD, Pax, ChSS i PZKS fasadowa organizacja polityczna. Na jej przewodniczącego wybrany został Jan Dobraczyński. PRON nawiązywał do działalności Frontu Wyzwolenia Narodowego. w 1983 roku wzmianka o Ruchu wpisana została do Konstytucji PRL.  PRON znacząco wpływał na tworzenie list wyborczych, wszelkie wybory czy na kształt Sejmu. W związku z nieefektywnym zarządzaniem, powielaniem się członków, PRON formalnie w swoich szeregach posiadał więcej stowarzyszonych niż wynosiła liczebność całego kraju

« Powrót do Leksykonu