Pekao

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Pekao) – polski bank uniwersalny założony w 1929 roku jako bank państwowy, spółka akcyjna notowana od 1998 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 1999 roku kontrolowana przez UniCredit. W latach 2003-2010 jego prezesem był Jan Krzysztof Bielecki. W tym czasie bank Pekao doprowadził do upadku firmy Malma, poprzez działania związane z umową tzw. Projektu Chopin, podpisanej z włoską firmą Pirelli i bankiem UniCredit, którego członkiem zarządu jest Alessandro Profumo, jednocześnie prezes firmy Barilla, konkurencji Malmy. Wydarzenia te określane są jako afera Malmy i afera Projekt Chopin.

« Powrót do Leksykonu