UniCredit

UniCredit – międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Rzymie. Od 1999 roku kontroluje bank Pekao SA. W 2005 roku UniCredit doprowadził do zawarcia umowy między własnymi spółkami córkami, Pekao SA i Prelios (nieruchomości Pirelli). Umowa ta potocznie jest nazywana „Projektem Chopin” i zdaniem ekonomistów jest bardzo szkodliwa i powodująca wielkie straty dla akcjonariuszy Pekao SA i dla Skarbu Państwa. Poprzez tę umowę Pekao SA zarządzane przez Jana Krzysztofa Bieleckiego doprowadziło do upadku firmy Malma. Są to tak zwane afera Malmy i afera Projekt Chopin.

« Powrót do Leksykonu