Powstanie kościuszkowskie

Udostępnij

Insurekcja Kościuszkowska
Józef Chełmoński – Modlitwa przed bitwą (Racławice)

Powstanie kościuszkowskie (Insurekcja kościuszkowska) – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. Za oficjalną datę rozpoczęcia insurekcji uznaje się 24 marca. Tadeusz Kościuszko na Rynku w Krakowie złożył przysięgę i odczytano akt powstania.

Powstanie zakończyło się klęską, po której nastąpił III rozbiór Polski.

Zobacz więcej na temat Powstania kościuszkowskiego.

« Powrót do Leksykonu