Pułkownik

Pułkownik – najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. Oficerowie w stopniu pułkownika pełnią najczęściej służbę na stanowiskach: dowódcy pułku i niektórych brygad, szefów oddziałów sztabów różnych szczebli. Występuje również w Straży Granicznej, Służbie Więziennej, BOR, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Pułkownikami byli m.in. Ryszard Kukliński, Jan Biały. Oznaczenie kodem NATO: OF-05. Stosowany skrót: płk

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

« Powrót do Leksykonu