Solidarna Polska

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Solidarna Polska, SP) – polska partia polityczna założona 24 marca 2012.

Została założona przez byłych członków PiS, którzy zostali wydaleni z tej partii. Na czele partii stanął Zbigniew Ziobro. Partia posiadała reprezentację w Sejmie VII kadencji (do marca 2013 także w Senacie VIII kadencji), składającą się z grupy parlamentarzystów wybranych w wyborach w 2011. Grupa jej działaczy zasiada również w klubie PiS w Sejmie VIII kadencji i Senacie IX kadencji. Działacze tej partii weszli w skład rządu Beaty Szydło.

 Partia popiera ideę sprawiedliwości społecznej, za kompleksowym programem prorodzinnym, a także m.in. za systemem prezydenckim, mieszaną ordynacją wyborczą (ograniczone JOW), likwidacją immunitetów, likwidacją Senatu i zmniejszeniem liczby posłów o połowę, powołaniem Sądu Odpowiedzialności Państwowej, powszechnymi wyborami Prokuratora Generalnego, marszałków województw oraz starostów powiatów, a także decentralizacją władzy czy wzmocnieniem instytucji referendum. Ma bardzo konserwatywne podejście do spraw światopoglądowych. Opowiada się m.in. przeciwko rejestracji związków partnerskich oraz za delegalizacją aborcji w przypadku uszkodzenia płodu.

« Powrót do Leksykonu