Olszański Tadeusz

Tadeusz Olszański – polski dziennikarz, publicysta, tłumacz. Jest wieloletnim dziennikarzem „Polityki”, zajmuje się głównie tematyką Węgier i sportu. Od 1948 roku działał w Związku Młodzieży Polskiej, była to organizacja wzorowana na sowieckim Komsomole. Służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Olszański pełnił tam funkcję lektora Zarządu Głównego, działał do końca istnienia tej organizacji, do 1957 roku. W 1952 roku zaczął pracę w wydawnictwie „Iskry”, gdzie był kierownikiem wydziału propagandy.

Od 1968 roku działał w PZPR. W latach 60. kierował działem sportowym w redakcji „Sztandaru Młodych”, pracował też w Telewizji Polskiej, gdzie wielokrotnie relacjonował Igrzyska Olimpijskie. Jak wynika z akt IPN, Tadeusz Olszański został zarejestrowany przez SB w 1961 roku, przed zimowymi Igrzyskami w Innsbrucku, jako kontakt operacyjny o pseudonimie „Olcha”. Jednak współpraca nie przynosiła efektów i wyeliminowano go z sieci źródeł informacji. W 1981 roku był ponownie wykorzystany przez SB, a konkretnie wydział zajmujący się przenikaniem do zachodnich służb i do obozów dla uchodźców w RFN i w Austrii.

« Powrót do Leksykonu