Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Towarzystwo Gimnastyczne SokółTowarzystwo Gimnastyczne Sokół – najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz ZHP. Działało aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym. Zostało zdelegalizowane przez komunistów po II wojnie światowej i zakazane w okresie PRL. Jednym z deklarowanych celów Towarzystwa było szerzenie wśród członków oświaty narodowej i budzenie ducha obywatelskiego.

« Powrót do Leksykonu