Baka Władysław

Władysław BakaWładysław Baka – ur. 24 marca 1936 r. w Boksyckiej, bankowiec, działacz polityczny, ekonomista, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1973–1981 był zastępcą kierownika Wydziału Ekonomicznego KC PZPR. Następnie w latach 1981-1985 był członkiem Rady Ministrów, pełnomocnikiem rządu ds. reformy gospodarczej. Dwukrotnie był prezesem NBP: w latach 1985-1988 i 1989-1991. Był także sekretarzem KC PZPR i członkiem Biura Politycznego KC PZPR. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, jako przedstawiciel strony rządowej. Był też członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL Wojciechu Jaruzelskim.

« Powrót do Leksykonu