Zamek krzyżacki w Przezmarku

Zamek krzyżacki w Przezmarku – warownia w województwie pomorskim.

Pierwszy zamek drewniany powstał w XIII wieku. Późniejszy murowany zamek został wzniesiony w XIV wieku. Pierwotny wjazd do zamku prowadził przez przedbramie. Prowadziło ono na przedzamcze, na którym wznosiła się zachowana do dnia dzisiejszego, wzniesiona na prostokątnym planie wieża. Na teren głównego zamku prowadził dodatkowy most zwodzony ponad mokrą fosą. Zamek główny był czworobokiem, a całość otoczona była dwiema liniami murów obronnych. Pełnił funkcję siedziby prokuratora, a następnie wójta krzyżackiego. W 1410 został przejęty bez walki przez wojsko Władysława Jagiełły, by już rok później wrócić do Krzyżaków na mocy I pokoju toruńskiego (1411). Został zniszczony w późniejszych walach polsko-krzyżackich. Został przebudowany w XVI wieku podczas której rezydencji w miejsce budowli typowo obronnej. W czasie potopu szwedzkiego podupadły budynek stał się stałą kwaterą szwedzką. Proces popadania zamku w ruinę został przypieczętowany, gdy pod koniec XVIII stulecia rozpoczęto rozbiórkę murów. Obecnie zachowany w ruinie, jest własnością prywatną. Na jego terenie rozpoczęły się prace renowacyjne i częściowa odbudowa. Obiekt jest udostępniany turystom.

« Powrót do Leksykonu