Zamek w Kętrzynie

Zamek krzyżacki w Kętrzyniezamek gotycki w województwie warmińsko-mazurskim.

Początkowo na nowopodbitym terytorium Krzyżacy zbudowali drewniano-ziemną strażnicę. Murowany zamek zaczęto stawiać od połowy XIV wieku. Został zbudowany na planie kwadratu i początkowo posiadał trzy skrzydła zbudowanym wokół dziedzińca. Otoczono go murem obronnym z trzema basztami oraz bramą wjazdową od strony miasta. Został latach 1528-1529 przebudowany. Kolejna przebudowa nastąpiła w latach 1559-1566. W 1797 roku w zamku wybuchł pożar, który zniszczył część budowli. Pod koniec stycznia 1945 roku wojska radzieckie zajęły miasto i spaliły większą część staromiejskiej zabudowy miasta oraz zamkuZamek odbudowano w latach 1964-1966 przywracając mu gotycki charakter. Obecnie wewnątrz zamku mieści się Biblioteka Miejska oraz Muzeum Regionalne im. Wojciecha Kętrzyńskiego, a w piwnicach skrzydła północnego ma siedzibę bractwo rycerskie.

« Powrót do Leksykonu