Broński Zdzisław

Zdzisław Broński "Uskok"Zdzisław Broński  ps. „Uskok” –  ur. 24 grudnia 1912 r. w Radzicu Starym, zm. 21 maja 1949 r. w Dąbrówce, obecnie Nowogród, członek AK, a następnie WiN, dowódca oddziału partyzanckiego. Działał w konspiracji, wstąpił do POZ, a po jej scaleniu z AK został dowódcą 35-osobowego oddziału, który wchodził w skład Inspektoratu „Lublin”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie uniknął aresztowania.

Początkowo deklarował chęć wstąpienia do LWP, kiedy dowiedział się, że jest poszukiwany przez komunistyczne władze, powrócił do konspiracji. Odtworzył kilkudziesięcioosobowy lotny oddział bojowy, który wszedł w skład struktur Zrzeszenia WiN. 20 maja 1949 roku, dzięki agentowi funkcjonariusze PUBP aresztowali zastępcę „Uskoka”. W wyniku tortur wydał on miejsce ukrycia swojego dowódcy. 21 maja 1949 roku grupa operacyjna MO, UB i KBW otoczyła jego kryjówkę. Zginął od wybuchu granatu. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.

Zobacz więcej: Zdzisław Broński ps. „Uskok”

« Powrót do Leksykonu