Związek Ludowo-Narodowy

Związek Ludowo-Narodowy – polska partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej, zrzeszająca polityków prawicowych o poglądach narodowo-demokratycznych (endecja), a także konserwatywnych i chadeckich. Została założona w maju 1919 roku na I Zjeździe Związku Ludowo-Narodowego. ZNL znalazł się w koalicji tworzącej rząd Aleksandra Skrzyńskiego. Po zamachu majowym ZNL, osłabione przez represje sanacji, zostało rozwiązane w październiku 1928 roku i zastąpione przez Stronnictwo Narodowe.

« Powrót do Leksykonu