Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (PSChD) – ugrupowanie działające w II Rzeczypospolitej, powstałe w 1919 roku w wyniku połączenia ugrupowań chadeckich z Galicji, Królestwa Polskiego i byłego zaboru pruskiego oraz ziem śląskich. Program partii był typowo chrześcijańsko-demokratyczny, chciała odparcia bolszewizmu jako antychrześcijańskiego. Religijne wartości moralne były zdaniem partii kluczowe dla życia zarówno jednostki, jak i całego narodu; dla odrodzenia duchowego oraz materialnego. Powoływała się na encyklikę papieża Leona XIII „Rerum novarum”. Partia wchodziła do koalicji tworzącej drugi rząd Wincentego Witosa i rząd Aleksandra Skrzyńskiego. Przywódcami partii byli m.in. Józef Chaciński, Tadeusz Błażejewicz i Wojciech Korfanty.

« Powrót do Leksykonu