Związek Walki Wyzwoleńczej

Związek Walki Wyzwoleńczej – konspiracyjna organizacja antyfaszystowska, utworzona przez komunistów polskich w Warszawie we wrześniu 1941 roku, po ataku Niemiec na ZSRS.  ZWW prowadził działalność polityczną i wojskową, nawoływał do walki zbrojnej z Niemcami w formie powstania ogólnonarodowego, którego celem miało być stworzenie państwa polskiego opartego na współdziałaniu wszystkich organizacji demokratycznych. 5 stycznia 1942 roku przedstawiciele ZWW wzięli udział w zebraniu założycielskim PPR, w połowie stycznia ZWW został wchłonięty przez PPR.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *