Żołnierze niezłomni – Podziemna Armia powraca (2014) – teksty

[Powrót do płyty Żołnierze niezłomni. Podziemna Armia powraca]

Żołnierze niezłomni - Podziemna Armia powraca

1. Wyklęci Niezłomni
2. Powstanie Warszawskie
3. Zmiana okupacji
4. Pamięć
5. Egzekucja
6. Atak
7. Ostatnie słowo Księdza Gurgacza
8. „Żołnierz” i dziewczyna
9. Precz z komunizmem
10. Dziś do Ciebie, jutro też…
11. Wdzięczność
12. Wizyta
13. Powrót do lasu
14. Kolacja dla partyjniaka
15. Opowieść Akowca
16. Rozmowa z katem
17. Kartka
18. Dziewczyny niezłomne dwóch okupacji
19. Wolność i Niezawisłość
20. Los wyklętego
21. Podziemna Armia powraca

Dodaj komentarz