Polonia w USA

[ Polonia w Europie i na Świecie ]

Kongres Polonii Amerykańskiej: pac1944.org – założona w 1944 roku organizacja, która jest przedstawicielem politycznym Amerykanów polskiego pochodzenia.

Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonychpna-znp.org – największa i jedna z najstarszych organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych, założona w 1880 roku w Filadelfii.

Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce: prcua.org – najstarsza polonijna katolicka organizacja bratniej pomocy w Stanach Zjednoczonych i druga co do liczebności członków. Została założona 1873 roku.

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie: polish.org – zostało założone w Chicago w roku 1922. Jest jedyną agencją pomocy socjalnej na terenie Stanów Zjednoczonych.

Fundacja Kościuszkowska: thekf.org – amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, założona w 1925 w Nowym Jorku.

Muzeum Polskie w Ameryce: polishmuseumofamerica.org – strona Muzeum Polskiego w Ameryce.

Fundacja Kopernikowska: copernicuscenter.org – organizacja polonijna z siedzibą w Chicago. Została założona w 1971 roku.

Polskie Towarzystwo Genealogiczne Ameryki: pgsa.org – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Chicago. Zostało założone w 1978 roku.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce: pilsudski.org – Został założony w 1943 roku w Nowym Jorku z inicjatywy przyjaciół Marszałka. Misją Instytutu jest ochrona polskiego dziedzictwa narodowego w USA.

Polski Instytut Naukowy w Ameryce: piasa.org – polonijna instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, mająca siedzibę w Nowym Jorku. Została założona w 1942 roku.

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce: pava-swap.org – najstarsza w świecie niezależna, samopomocowa organizacja b. polskich żołnierzy działająca nieprzerwanie od 1921 roku. Kwatera główna znajduje się w Nowym Jorku.

Polish American Historical Association: polishamericanstudies.org – towarzyszenie naukowe historyków poświęcone badaniu polskiej historii i kultury w USA. Powstało w 1941 roku.

Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorkupso-usa.org – organizacja polonijna założona w 1991 roku w Nowym Jorku.

Dodaj komentarz