Sowiecki czy radziecki?

https://bliskopolski.pl/slownik/komunistyczny/

Związek Sowiecki czy Związek Radziecki? – rosyjski rzeczownik „soviet”  można tłumaczyć w języku polskim jako słowo „rada”. W 1934 r. celem wyeliminowania rusycyzmu „soviet” przyjęto w Polsce jego tłumaczenie na „radę”, a przymiotnik „sowiecki” na „radziecki” (który był staropolskim przymiotnikiem odnoszącym się do radnego, rajcy, rady, zwłaszcza rady miasta). Po wojnie oficjalnie w PRL słowa „sowiecki” nie używano, ze względu na jego negatywne kojarzenie się (natomiast w pismach drugiego obiegu używano przeważnie właśnie jego), stąd Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, popularnie zwany Związkiem Radzieckim, czy Krajem Rad. Obecnie obie formy są w użyciu.

Sowieci – popularne określenie dotyczące mieszkańców ZSRS, a przede wszystkim funkcjonariuszy reżimu komunistycznego tego państwa. Określenie to wywodzi się od rosyjskiego słowa „sowiet”, czyli w tłumaczeniu na język polski „rada”. Po rewolucji październikowej nazwę Imperium Rosyjskie zamieniono na Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik.

W okresie Polski Ludowej, stosowanie przymiotnika „sowiecki”, miało wymiar polityczny. Ta bowiem forma była używana przed II wojną światową, a następnie w prasie emigracyjnej oraz publikacjach drugiego obiegu, a zatem według władz komunistycznych, była nacechowana negatywnie. Starano się więc wyprzeć ją z języka polskiego, zastępując ułomnym pod wieloma względami synonimem – „radziecki”.

INNE:

Brak odpowiednika w mianowniku: Sowiet, czyli… człowiek radziecki?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci

http://chodakiewicz.salon24.pl/132872,wglad-w-zniewolony-umysl-sowiecki-czy-radziecki

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=3265

Prof. Miodek z nieskrywanym grymasem na twarzy mówi o tym, że Związek Sowiecki kojarzy się Polakom negatywnie, nawet z pewnym powątpiewaniem przytacza tezę, iż komunizm miałby się rozlać na całą Europę (może nie pamięta wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.), ale jednak wyraźnie opowiada o tym, że wersję „Związek Radziecki” wprowadzono z przyczyn propagandowych, by się nam nasi „wyzwoliciele” (ciemiężyciele) nie kojarzyli źle.

W efekcie prof. Miodek proponuje nam wersję „radziecki” jako… „bezpieczniejszą”, „neutralną”. Mimo swojej wiedzy uległ jednak sowieckiej propagandzie.

Dodaj komentarz