Sowiecki czy radziecki?

https://bliskopolski.pl/slownik/komunistyczny/

Związek Sowiecki czy Związek Radziecki? – rosyjski rzeczownik „soviet”  można tłumaczyć w języku polskim jako słowo „rada”. W 1934 r. celem wyeliminowania rusycyzmu „soviet” przyjęto w Polsce jego tłumaczenie na „radę”, a przymiotnik „sowiecki” na „radziecki” (który był staropolskim przymiotnikiem odnoszącym się do radnego, rajcy, rady, zwłaszcza rady miasta). Po wojnie oficjalnie w PRL słowa „sowiecki” nie używano, ze względu na jego negatywne kojarzenie się (natomiast w pismach drugiego obiegu używano przeważnie właśnie jego), stąd Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, popularnie zwany Związkiem Radzieckim, czy Krajem Rad. Obecnie obie formy są w użyciu.

Sowieci – popularne określenie dotyczące mieszkańców ZSRS, a przede wszystkim funkcjonariuszy reżimu komunistycznego tego państwa. Określenie to wywodzi się od rosyjskiego słowa „sowiet”, czyli w tłumaczeniu na język polski „rada”. Po rewolucji październikowej nazwę Imperium Rosyjskie zamieniono na Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik.

W okresie Polski Ludowej, stosowanie przymiotnika „sowiecki”, miało wymiar polityczny. Ta bowiem forma była używana przed II wojną światową, a następnie w prasie emigracyjnej oraz publikacjach drugiego obiegu, a zatem według władz komunistycznych, była nacechowana negatywnie. Starano się więc wyprzeć ją z języka polskiego, zastępując ułomnym pod wieloma względami synonimem – „radziecki”.

INNE:

Brak odpowiednika w mianowniku: Sowiet, czyli… człowiek radziecki?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci

http://chodakiewicz.salon24.pl/132872,wglad-w-zniewolony-umysl-sowiecki-czy-radziecki

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=3265

Prof. Miodek z nieskrywanym grymasem na twarzy mówi o tym, że Związek Sowiecki kojarzy się Polakom negatywnie, nawet z pewnym powątpiewaniem przytacza tezę, iż komunizm miałby się rozlać na całą Europę (może nie pamięta wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.), ale jednak wyraźnie opowiada o tym, że wersję „Związek Radziecki” wprowadzono z przyczyn propagandowych, by się nam nasi „wyzwoliciele” (ciemiężyciele) nie kojarzyli źle.

W efekcie prof. Miodek proponuje nam wersję „radziecki” jako… „bezpieczniejszą”, „neutralną”. Mimo swojej wiedzy uległ jednak sowieckiej propagandzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *