Struktura Armii Krajowej

[ Armia Krajowa – strona informacyjna ] [ Akcja Kutschera ] [ Akcja Burza ] [ Cichociemni ] [ Dowództwo ] [ Filmy ] [ Hymn AK ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ Partyzanci ] [ Powstanie warszawskie ] [ Propaganda ] [ Przysięga AK ] [ Sabotaż i dywersja ] [ Struktura ] [ Wykłady ] [ Wywiad […]

Read more

Armia Krajowa

[ Armia Krajowa – strona informacyjna ] [ Akcja Burza ] [ Cichociemni ] [ Dowództwo ] [ Filmy ] [ Hymn AK ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ Partyzanci ] [ Powstanie warszawskie ] [ Propaganda ] [ Przysięga AK ] [ Sabotaż i dywersja ] [ Struktura ] [ Wykłady ] [ Wywiad ] [ Uzbrojenie […]

Read more

1942 r.: Utworzenie Armii Krajowej (AK)

[ Powrót do historii Polski ] Armia Krajowa (AK) została utworzona 14 lutego 1942 roku ze Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Była zakonspirowaną organizacją zbrojną polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców i ZSRS. Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, […]

Read more

1942 r.: Utworzenie Armii Krajowej (AK)

[ Powrót do historii Polski ] Armia Krajowa (AK) została utworzona 14 lutego 1942 roku ze Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Była zakonspirowaną organizacją zbrojną polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców i ZSRS. Głównym jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, […]

Read more

Żołnierze Wyklęci – filmy

[ Strona informacyjna: Żołnierze Wyklęci ] [ AK ] [ Antysemici? ] [ Bandyci? ] [ Bataliony Chłopskie ] [ Biogramy ] [ Faszyści? ] [ Filmy ] [ Gry ] [ Graffiti ] [ Kalendarium ] [ Komiksy ] [ Książki ] [ Muzyka ] [ NSZ ] [ Operacja Lawina ] [ Oprawcy ] [ Sukcesy ] [ Wyklęci a Sowieci ] […]

Read more

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Powstało w 2000 r. Ideą Muzeum AK jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchowa genezą oraz kształtu jego dziedzictwa patriotycznego aż po współczesność.

Read more

Tadeusz Bór-Komorowski – „Armia podziemna” (2009)

Imię Tadeusza Komorowskiego było w kraju wyklęte. Polska Gomułki, a wcześniej Bieruta, wraz ze swoją urzędową historiografią i publicystyką, przypisywała „Borowi”, na równi chyba z gen. Andresem, innym niezłomnym bohaterem walk o niepodległość, cechy złe i najgorsze. Z perspektywy niemal półwiecza od chwili spisania przez gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego jego wspomnień patrzymy na tę pracę jako na jedną z pierwszych opublikowanych […]

Read more

Akowcy (1999)

Film „Akowcy” z 1999 roku, zrealizowany przez Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego poświęcony jest pamięci żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie dożyli niepodległej Polski. Reżyser analizuje w nim istotę fenomenu AK i oporu, z jakim na taką skalę hitlerowskie Niemcy nie spotkały się w żadnym innym podbitym kraju Europy. Opowiadając o losach Akowców dzieli dokument na trzy części: „Niepodlegli”, „Polnische Banditen”, „Zaplute karły reakcji”, […]

Read more

Kryptonim Pożoga (1998)

Pożoga – kryptonim okręgu wołyńskiego AK, w świetle dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na Wołyniu w latach II wojny światowej, nabiera szerszego, wręcz symbolicznego znaczenia. W 1943 roku płonęły na Wołyniu polskie wsie, ginęły tysiące ludzi. Film pokazuje te dramatyczne wydarzenia poprzez pryzmat doświadczeń tych, którzy ocaleli z piekła czystek etnicznych, poprzez działalność ośrodków samoobrony ludności polskiej, wreszcie formowanie się i […]

Read more
1 2 3