Włocławek

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Polskie województwa

[ dolnośląskie ] [ kujawsko-pomorskie ] [ lubelskie ] [ lubuskie ] [ łódzkie ] [ małopolskie ] [ mazowieckie ]
[ opolskie ] [ podkarpackie ] [ podlaskie ] [ pomorskie ] [ śląskie ] [ świętokrzyskie ]
[ warmińsko-mazurskie ] [ wielkopolskie ] [ zachodniopomorskie ]

Włocławek jest trzecim co do wielkości miastem w województwie kujawsko-pomorskim i jednym z najstarszych miast w Polsce. Położony w centralnej części Polski, nad Wisłą, co stanowi z pewnością zaletę miasta. We wschodniej części miasta wody Wisły są spiętrzone zaporą, tworząc tzw. Zbiornik Włocławski.

Około pierwszej połowy XI wieku powstał tu gród obronny chroniony przez dwie rzeki, fosę i wał drewniano-ziemny. W okresie panowania Bolesława Chrobrego był to ważny gród obok Poznania i Gniezna, który wspierał króla licznymi wojskami. Gród we Włocławku był centrum polityczno-administracyjnym Kujaw, a jego znaczenie jeszcze wzrosło po utworzeniu około 1123 roku biskupstwa włocławskiego i wzniesieniu romańskiej katedry.

Po podziale terytorialnym monarchii piastowskiej na podstawie statutu księcia Bolesława Krzywoustego w 1138 Kujawy znalazły się w granicach Księstwa mazowieckiego, przyznanego Bolesławowi Kędzierzawemu. Włocławek rywalizował gospodarczo z ówczesnym krzyżackim Toruniem. W 1329 roku Włocławek został ziszczony przez krzyżaków. Odbudowę miasta połączono ze znacznymi zmianami układu przestrzennego.

Włocławek już w XVI wieku posiadał drewniane wodociągi, co świadczy o zamożności miasta. Kiedy Włocławek był miastem biskupim, innowiercy nie mogli się tu osiedlać. Dopiero po rozbiorach Polski, pruski zaborca ograniczył władzę biskupów i miasto stało się otwarte na inne wyznania. Po odzyskaniu niepodległości wysadzono cerkiew ustawioną na środku dzisiejszego placu Wolności.

W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej, miasto zostało wcielone do III Rzeszy, w granicach szeroko pojętej Wielkopolski, zwanej przez okupanta Krajem Warty. Niemcy zmierzali do przekształcenia Włocławka w miasto niemieckie. Polacy byli więc na każdym kroku prześladowani i wysiedlani do Generalnego Gubernatorstwa. Obecnie patronem miasta jest błogosławiony Michał Kozal, biskup włocławski i męczennik II wojny światowej, zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau.

We Włocławku znajduje się 70 obiektów zabytkowych wpisanych do księgi rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto miasto leży na Szlaku Piastowskim, z dwoma obiektami: bazyliką katedralną oraz Muzeum Historii Włocławka. Gotycka bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została konsekrowana w 1411 roku. Znajdują się tu najstarsze witraże w polskim kościele katolickim, pochodzące z 1360 roku oraz nagrobek biskupa Piotra z Bnina autorstwa Wita Stwosza.

Włocławska katedra znajduje się przy placu Kopernika, gdzie znajdują się najważniejsze zabytki miasta, w tym najstarszy zachowany obiekt ceglany – gotycki kościół św. Witalisa. Obecnie jest to kościół seminaryjny Wyższego Seminarium Duchownego, jednego z najstarszych w Polsce, a którego budynki przylegają do kościoła.

W centrum starego miasta warto zwrócić uwagę na pięknie odrestaurowane kamieniczki, a także dawne spichrze, zaadaptowane obecnie do innych celów. Szczególną uwagę zwraca Czarny Spichrz, zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to drewniany, dwukondygnacyjny spichlerz o konstrukcji zrębowej ze szczytem konstrukcji szachulcowej. Swoją nazwę zawdzięcza kolorowi, na który pomalowano drewno. Mieści się w nim Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.

Wzdłuż lewego brzegu Wisły znajdują się bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bulwary są miejscem odbywania się cyklicznych imprez oraz koncertów i eventów. Spacerując wzdłuż rzeki, docieramy do punktu z widokiem na zaporę.

Znajduje się tutaj pomnik upamiętniający męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Jest to miejsce, w którym mordercy z SB, z wysokości kilkunastu metrów wyrzucili księdza do wody. Z zapory można zobaczyć krzyż, upamiętniający ks. Jerzego.